Wydarzenia

Doradca

Elżbieta Stelmach

Certyfikowany Trener i Partner FRIS®, Praktyk Analizy Transakcyjnej, dyplomowany coach i doradca zawodowy, coach kryzysowy, pedagog, socjoterapeuta, wykładowca na studiach podyplomowych wyższych uczelni, m.in. WSB, US.

Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, oraz uczestnik „Education via Autonomy", część II szkoleń zaawansowanych i superwizji z zakresu zastosowania Analizy Transakcyjnej. Ukończyła też Akademię Coachingu Kryzysowego, Studia Podyplomowe „Coaching" na WSB w Poznaniu, „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne" na UAM, „Psychologię w zarządzaniu" na UAM, „Socjoterapia i profilaktyka uzależnień" na US oraz kilku innych kierunków z obszaru kompetencji miękkich.

Od ponad 20 lat pracuje jako trener, szkoląc, m.in. z zakresu negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania I zarządzania zespołem, asertywnościanalizy transakcyjnej w biznesie, efektywnej komunikacji interpersonalnej, stresu i wypalenia zawodowego, coachingu, itp. dla różnych grup zawodowych: przedsiębiorców i ich pracowników, urzędników, sędziów, nauczycieli, dyrektorów, uczniów, studentów.

Pracuje też jako konsultant, mentor, coach, trener w firmach biznesowych (m.in. IT, usługowych, produkcyjnych, handlowych) budując strategie rozwoju pracowników i menedżerów, oraz kompetencjespołeczne na różnych szczeblach organizacyjnych. Pomaga kształtować wizerunek przedsiębiorcy.

Własną działalność gospodarczą prowadzi od 1996r.

Przez 15 lat pracowała w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jako pedagog, wicedyrektor, dyrektor.
W latach 2001 – 2010 prowadziła Gimnazjum i LO Języków Obcych i Informatyki SAPIENTIA, w ramach własnej działalności gospodarczej. Właściciel Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia w Szczecinie (od 1996r.).
Doradztwo będzie świadczone w obszarze budowania i poszerzania kompetencji menedżerskich oraz podnoszenia efektywności biznesowej.

Lokatorzy Technoparku Pomerania, jeśli chcecie skorzystać z usług naszego Doradcy Elżbiety Stelmach, prosimy o bezpośredni kontakt z Waszym opiekunem merytorycznym po stronie Technoparku Pomerania.
Zapraszamy do kontaktu!

Profil na GoldenLine
Profil na LinkedIn