pl gb
2011-04-18 14:20:00

Seminarium Szczecin - carpe diem - efekty spotkania w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym

Wymiana międzynarodowych  doświadczeń i prezentacja zagranicznych dobrych praktyk w działalności proinnowacyjnej oraz dyskusja na temat efektywności funkcjonowania ośrodków innowacji to tylko niektóre z efektów spotkania pod hasłem „Szczecin - carpe diem", które odbyło się 13 kwietnia br w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym.  W seminarium udział wzięli m. in. Permjot Valia, anioł biznesu z Londynu oraz dr Costas Chryssou z Centrum Transferu Technologii Isis Innovation przy Uniwersytecie w Oxfordzie.

Celem konferencji było umożliwienie uczestnikom lepszego poznania specyfiki działalności zagranicznych aniołów biznesu oraz sposobów działania i wspierania instytucji otoczenia biznesu w innych krajach.  Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji Permjota Valia, który na podstawie własnych doświadczeń zdobytych w Wielkiej Brytanii i Kanadzie omówił rolę agend rządowych w rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości.  W trakcie swojego wystąpienia przybliżył on zebranym gościom koncepcję 3 filarów wzrostu gospodarczego, na które składają się: Sprawdzanie pomysłów biznesowych, zastrzyk talentu oraz zastrzyk pieniędzy. Omawiane zagadnienia zobrazował poprzez przedstawienie dwóch studiów przypadku: londyńskiego programu coachingu firm w fazie wysokiego rozwoju oraz programu rewitalizacji gospodarczej w Manchesterze. Kluczowym wnioskiem jego wystąpienia była konkluzja, że we wspieraniu innowacyjnej działalności bardzo istotne jest wspomaganie najlepszych, innowacyjnych pomysłów oraz inicjowanie i wspieranie współpracy środowisk biznesowych przy minimalizacji zaangażowania agend rządowych, które nie są dobrze przygotowane do profesjonalnego wspierania przedsiębiorców.

W drugiej części spotkania dr Costas Chryssou omawiał problematykę związaną z rządowymi i samorządowymi programami wspierania biznesu.  Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m. in., w jaki sposób samorząd lokalny może stymulować procesy innowacyjne i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wspieranie firm z sektora MŚP w procesie wzrostu i poszukiwania innowacji. Przedstawiane zagadnienia zilustrowane zostały przykładami działań podejmowanych w Wielkiej Brytanii, m. in. omówiony został Program dla Zespołów Innowacji i Wzrostu w Oxfordshire. Kwestia, na którą dr Chryssou szczególnie kładł nacisk, dotyczyła braku krytycyzmu we wspieraniu biznesu przez samorządy - zdaniem eksperta nie wystarczy bowiem poprzestawać na finansowaniu działalności innowacyjnych przedsiębiorców, lecz należy stworzyć program pomocowy, który zachęci ich do aktywności gospodarczej w taki sposób, aby przestali biernie czekać na rządowe pieniądze i sami podjęli próbę pozyskiwania prywatnego wsparcia.  Na zakończenie seminarium odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem: „Pobudzenie wzrostu gospodarczego Szczecina", w której udział wzięli zaproszeni eksperci oraz goście.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele regionalnego samorządu, reprezentanci świata nauki i biznesu, pracownicy oraz kadra zarządzająca Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologiczego. Udział w spotkaniu umożliwił im zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania i dobrymi praktykami wiodących europejskich instytucji otoczenia biznesu, ich osiągnięciami w dyfuzji wyników badań naukowych do gospodarki oraz we wspieraniu rozwoju innowacyjnych firm. Wiedza ta stanowić będzie inspirację do poszukiwania rozwiązań usprawniających proces komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w regionie.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.