pl gb
2017-03-01 12:11:00

Technopark jedynym akredytowanym ośrodkiem innowacji w regionie

Technopark Pomerania został pierwszym i jedynym na Pomorzu Zachodnim ośrodkiem innowacji akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą otrzymać unijne dofinansowanie na korzystanie z jego usług wspierających rozwijanie nowych technologii. Dotację można przeznaczyć m.in. na doradztwo biznesowe, wsparcie w patentowaniu technologii czy pomoc w negocjacjach inwestycyjnych i poszukiwaniu partnerów biznesowych.

Celem programu wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest zwiększenie dostępności specjalistycznych usług, które mają pomóc małym i średnim firmom w rozwijaniu innowacji technologicznych. Obecnie przedsiębiorcy mogą pozyskać na nie kwotę do prawie 300 tys. zł. Usługi objęte dofinansowaniem mogą świadczyć jedynie ośrodki innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. W województwie zachodniopomorskim taką akredytację otrzymał właśnie Technopark Pomerania.

- Oznacza to, że będziemy mogli wesprzeć jeszcze więcej innowacyjnych firm w regionie. Każdy przedsiębiorca tworzący nowe produkty czy usługi może ubiegać się o dofinansowanie pokrywające część kosztów usług doradczych, mentoringowych, prawnych, marketingowych, a także pomocy w znalezieniu partnerów do prac badawczo-rozwojowych czy odbiorców technologii – wyjaśnia Katarzyna Witkowska, Menedżer Działu Rozwoju  Technoparku Pomerania.

Usługi doradcze i szkoleniowe polegają na indywidualnej pracy z przedsiębiorcą. Specjaliści Technoparku Pomerania dokonują identyfikacji potrzeb i analizy dostępnych możliwości wdrożenia rozwiązania, pomagają w wybraniu modelu biznesowego i ścieżki rozwoju technologii oraz planują harmonogram jej wdrożenia i monitorują jego efekty. Doradzają także w zakresie budowania i zarządzania zespołem pracowników. W przypadku konieczności ochrony patentowej rozwiązania m.in. opracowują strategię zarządzania własnością intelektualną, pomagają w uzyskaniu jej wyceny, a także przygotowują i składają dokumentację niezbędną do zastrzeżenia rozwiązania oraz jego licencjonowania.

Przedsiębiorcom oferowane jest także wsparcie w poszukiwaniu finansowania na rozwijanie technologii – z funduszy UE, Venture Capital czy od prywatnych inwestorów. Obejmuje ono m.in. pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie czy teaserów inwestycyjnych, organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami czy przygotowanie do negocjacji. Eksperci Technoparku Pomerania opracowują także indywidualne strategie marketingowe i komunikacyjne przedsiębiorstwa.

- Finansowanie w ramach konkursu obejmuje także korzystanie z infrastruktury ośrodka świadczącego usługi. Technopark Pomerania w miarę możliwości może udostępniać powierzchnię biurową do pracy nad technologią, a także usługi profesjonalnego centrum przetwarzania danych – dodaje Witkowska.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: dla usług proinnowacyjnych: - 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, - 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców; dla inwestycyjnej części projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 350 000 zł, przy czym poziom dofinansowania wynosi do 70% całkowitych kosztów usług proinnowacyjnych.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej nie może przekroczyć 1 mln zł.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 70 mln zł (dla projektów realizowanych poza województwie mazowieckim).

Obecny nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 lipca, kolejny rozpocznie się w sierpniu br.

 

Konkurs 2.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Cel: dofinansowanie zakupu usług doradczych i biznesowych oferowanych przez akredytowane Ośrodki Innowacji wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Maksymalny czas trwania projektu: 36 miesięcy

Nabór wniosków: II runda – 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;
III runda – od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;
IV runda – od 1 października 2018 r. do 25 października 2018 r.

Ogłoszenie konkursu

Pełna dokumentacja konkursu

Fiszka oferty usługowej ośrodka innowacji

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.