pl gb

Historia

/ Daty

23 marca 2015r.

Oficjalne otwarcie trzech nowych budynków znajdujących się przy ulicy Cyfrowej.

2007 r. - 2009 r.
W 2007 roku zakończyła się większość realizowanych przez SPNT projektów współfinansowanych ze środków UE.

Rozpoczęto prace nad tworzeniem koncepcji projektu budowy Parku Naukowo Technologicznego "POMERANIA" przy ul. Niemierzyńskiej, z tego względu sprzedano nieruchomość przy ul. Mickiewicza będącą Inkubatorem Przedsiębiorczości.

W 2008 roku Spółka zwiększa swoją działalność w kierunku świadczenia usług o wymiarze komercyjnym skupiając się głównie na działalności dla administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego. Z działalności komercyjnej osiągnięto przychód w wysokości 647.521,86 zł w 2008 r. (378.308,63 zł w 2007).

2006 r.
Ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji SPNT w 2006 roku oddano Gminie Miasto Szczecin grunty przy ul. Struga.
Zorganizowano 8 warsztatów tematycznych nowych technologii w: poligrafii, sztuce użytkowej, informatyce, turystyce, technologii plazmy i biotechnologii.

Utworzono stałe formy współpracy w łańcuchu innowacji:

 • Forum Technologii Informatycznych,
 • Zachodniopomorska Platforma Poligraficzna,
 • specjalistyczne konferencje: sztuki użytkowej i wzornictwa przemysłowego, plazmy.

Dla potrzeb ciągłej współpracy utworzono następujące środowiska współpracy w Internecie:

 • portal druk na żądanie: www.e-drukuj.pl
 • technologia plazmy w biznesie: www.balticnet-plasmatec.org
 • serwis społecznościowy projektantów: www.dizajnerzy.pl
 • szkolenie e-learningowe:www.centrumedukacji.eu
 • technologie informatyczne: www.fti.spnt.pl
 • odnawialne źródła energii:www.biomasa.spnt.pl
 • szczeciński portal gospodarczy: www.e-mis.szczecin.pl

2005 r.
Opracowano i udostępniono nowe kursy e-learningowe z zakresu technologii plazmy niskich temperatur oraz realizowano wcześniej przygotowane 4 kursy (komunikacji w społeczeństwie informacyjnym, programowania komputerów, marki jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej, Linux w biznesie); ze szkoleń skorzystały 2122 osoby;

Zorganizowano:

 • we współpracy z firmą SEGEL konferencję: "Ogrody Biznesu a EFTA i Norweski Mechanizm Finansowy - jak stworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości ?" (Szczecin, 14 września 2005 r. ? 35 uczestników);
 • konferencję "Plazma niskotemperaturowa a ochrona środowiska" (Szczecin, 16 grudnia 2005 r. - 105 uczestników);
 • 8 warsztatów tematycznych nowych technologii w: poligrafii, sztuce użytkowej, informatyce, turystyce, technologii plazmy i biotechnologii.

2004 r.
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny otrzymuje wyróżnienie w konkursie "Świata Biznesu" i Północnej Izby Gospodarczej - Perły Biznesu 2004 - w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2004.

2003 r. - 2004 r.
Przystąpiono do Konsorcjum Parków Naukowo - Technologicznych w Polsce "Sieć regionalnych akceleratorów technologicznych".

Działania SPNT:

 • Wykonano następujące elementy infrastruktury (inwestycje):
  • Infrastrukturę informatyczną zawierającą centrum komputerowe i portal kooperacyjny do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie zachodniopomorskim (wraz z jej przekazaniem do eksploatacji w dniu 21.10.2004 r.);
  • Laboratorium testowania oprogramowania (wraz z opracowaniem testów i wykonaniem wzorcowego testowania na przykładzie oprogramowania firmy UNIZETO Szczecin);
  • Utworzono Centrum Edukacyjne, zawierające 12-stanowiskowe laboratorium komputerowe, uniwersalny portal edukacyjny oraz zawartości cyfrowe 4 kursów;
  • Utworzono portal gospodarczy e-MIŚ (wspólnie z Wydziałem DGiP UM Szczecin) dla potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw.
 • Opracowano projekty dalszej rozbudowy infrastruktury SPNT (odpowiednio do potrzeb i możliwości regionu) i złożono wnioski o finansowanie ze środków Unii Europejskiej, dotyczące:
  • budynku SPNT na Centrum Innowacji i Inkubator Technologiczny,
  • mobilnego laboratorium zdalnego nauczania,
  • laboratorium inżynierii oprogramowania.
 • Opracowano projekty wspomagania rozwoju MŚP opartego na innowacjach i wiedzy oraz złożono wnioski o finansowanie tych projektów ze środków UE, są to:
  • zastosowania nowych technologii plazmy,
  • tworzenie baz wiedzy dla przedsiębiorstw i sieci współpracy MŚP,
  • międzynarodowe centrum innowacyjno-kompetencyjnego w technologiach informacyjnych,
  • zdalne nauczania języka niemieckiego (na potrzeby biznesu),
  • przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego.
 • Świadczono następujące bezpłatne usługi dla MŚP, bezrobotnych, studentów i ogółu społeczeństwa:
  • udostępniono następujące kursy e-learningu: ABC oprogramowania komputerów; komunikacja w społeczeństwie informacyjnym; Linux w biznesie; marka jako budowanie przewagi konkurencyjnej; z kursów skorzystało dotychczas 1336 osób, w tym 690 studentów i uczniów, 160 bezrobotnych, 423 pracowników firm, 63 właścicieli firm;
  • przeprowadzono warsztaty z umiejętności formułowania zadań biznesowych i składania wniosków o finansowanie z UE (udział 35 studentów, opracowano 15 wniosków).
 • Przeanalizowano problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych Szczecina we wszystkich grupach zawodów i zbadano prognozy zatrudnienia; rozpatrzono możliwości i warunki prowadzenia przez absolwentów własnej działalności gospodarczej; oszacowano niebezpieczeństwo bezrobocia wśród absolwentów; SPNT przygotował się merytorycznie do zorganizowania regionalnej konferencji na temat ?Inkubatory i zatrudnienie absolwentów? (odbyła się 17 maja 2005 r.).
 • Świadczenia odpłatne w zakresie:
  • doradztwa dla firm (uzyskano certyfikaty PARP dla specjalistów SPNT na prowadzenie doradztwa);
  • kursów specjalistycznych (uzyskano rejestrację w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dla Centrum Edukacji SPNT jako jednostki edukacyjnej);
  • realizacji przykładowych produktów innowacyjnych.
 • Prowadzona była w szerokim zakresie działalność promocyjna SPNT oraz współpraca ze środowiskami: szkół wyższych, studentów, przedsiębiorstw i organizacji okołobiznesowych; zawarto umowy, porozumienia lub listy intencyjne z kilkoma partnerami krajowymi i zagranicznymi.

2002 r.
Włączono Uniwersytet Szczeciński w zarządzanie SPNT.
Wprowadzono politykę inkubowania firm w biurowcu przy ul. Mickiewicza 30 - 32 (preferencyjne opłaty czynszowe dla nowych przedsięwzięć).

2001 r.
Rozpoczynając działalność zorganizowano:

 • kurs dla bezrobotnych absolwentów pn. "Własna firma", szkolenie przeprowadzono przy współfinansowaniu PARP.
 • seminarium pn. "Krajowe i europejskie fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw" zorganizowane wspólnie z Akademickim Centrum Informatyki seminarium pn. "Wykorzystanie zaawansowanych technologii internetowych w biznesie" - udzielano bezpłatnych konsultacji w zakresie: zasad prowadzenia księgowości, zasad prawnych i podatkowych oraz prawa celnego obowiązujących na terenie Polski i Niemiec

2000 r. (grudzień)
Powstanie Szczecińskiego Parku Technologicznego w drodze przekształcenia Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości Zakładu Budżetowego Gminy Miasta Szczecin.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.