pl gb

Projekty

/ Archiwum projektów

  < wróć do listy

Pro@CTIS – Zachodniopomorski Alians na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Termin realizacji:  01.02.2009-31.12.2009

Kwota:  839 794,49 zł

OPIS

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" w partnerstwie z Szczecińskim Parkiem Naukowo – Technologicznym sp. z o.o.. Celem projektu było zawiązanie w 2009 roku regionalnego partnerstwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zachodniopomorskie samorządy, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców i samorządy gospodarcze, a także lokalnych liderów e - rozwoju i przedstawicieli środowisk naukowych. Partnerstwo to miało służyć zwiększeniu skuteczności regionu w promowaniu i realizacji innowacyjnych projektów korzystających z rozwiązań teleinformatycznych (ICT) dla stymulowania wzrostu gospodarczego i rozszerzania rynku pracy.

Wskaźnik realizacji:  W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń, warsztatów, wizyt doradczych i konferencji poruszających zagadnienia dotyczące realizacji projektów związanych z rozwojem SI tj. e-zdrowia, wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji, realizacji projektów SI przez Lokalne Grupy Działania w ramach PROW, możliwości rozwoju usług turystycznych w regionie w oparciu o działanie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych. W wydarzeniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania oraz uczelni wyższych. Przygotowana i opublikowana została także seria artykułów oraz studium poruszające problematykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim m.in. realizacji projektów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz rozwoju publicznych usług elektronicznych.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.