pl gb

Projekty

/ Archiwum projektów

  < wróć do listy

ICT Lab-Market – od wynalazku do produktu. Kampania informacyjna w mediach

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Termin realizacji: 01.01.2012-30.06.2012

Kwota: 998 683,43 zł

 

OPIS:

Projekt „ICT LAB-MARKET – od wynalazku do produktu” to kampania informacyjna, której głównym celem jest budowanie świadomości innowacyjnej oraz rozwój sieci współpracy środowiska naukowego z biznesowym. Kooperacja ta będzie możliwa jedynie wtedy, gdy między naukowcami a przedsiębiorcami będzie istniał sprawny system komunikacji w zakresie innowacji i transferu wiedzy i nowych technologii do gospodarki. Punktem stycznym do kształtowania wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń są organizowane w ramach kampanii konferencje, spotkania i eventy branżowe. Z kolei przepływ informacji między środowiskiem naukowym a biznesowym następuje dzięki prowadzonej kampanii prasowej i internetowej. Takie otwarte i publiczne działania dążą do tego, aby nauka nie pozostawała ukryta jedynie w laboratoriach i gabinetach. Uświadomienie konieczności szerszego wykorzystywania wiedzy naukowej w celach gospodarczych zwiększa jej efektywność, a co za tym idzie – ułatwia działania w kierunku komercjalizacji osiągnięć naukowych i nowych technologii.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szczecińską agencją promocyjną GOS Polska Sp. z o.o. (lider) .
Więcej informacji: www.ictlabmarket.spnt.pl

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.