pl gb

Zapytania ofertowe

/ Zapytanie ofertowe - karty dostępu i drukarka

12/SPNT/2015/II

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 71-441),
ul. Niemierzyńska 17a – zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę niżej wymienionego sprzętu/artykułów przeznaczonych na wyposażenie nowo wybudowanych trzech obiektów biurowych w Szczecinie przy ul. Cyfrowej.

 

Przedmiot dostawy:

KARTY ZBLIŻENIOWE

I.  Wariant I

 1. Karta HID iclass 13,56 MHz 2K2 ISO lub podobne o takich samych lub lepszych parametrach:
  • Ilość – 1 300 sztuk,
  • Rozmiar – ISO,
  • Kolor – biały,
  • Częstotliwość pracy – 13,56 MHz,
  • Pamięć – 2 kilobajty podzielone na 2 sektory,
  • Unikalny numer seryjny,
  • Możliwość nadruku (logo Zamawiającego – jak w nagłówku + logotypy promujące UE – jak w nagłówku).

II.  Wariant II

 1. Karta HID iclass 13,56 MHz 16K2 ISO lub podobne o takich samych lub lepszych parametrach:
  • Ilość - 1300 sztuk,
  • Rozmiar - ISO,
  • Kolor - biały,
  • Częstotliwość pracy - 13,56 MHz,
  • Pamięć - 16 kilobajtów podzielone na 2 sektory,
  • Unikalny numer seryjny,
  • Możliwość nadruku (logo Zamawiającego – jak w nagłówku + logotypy promujące UE – jak w nagłówku).

DRUKARKA DO KART ZBLIŻENIOWYCH

Drukarka Magicard Enduro+Duo lub podobna o takich samych lub lepszych parametrach – 1 sztuka:

 1. Technologia nadruku – termosublimacja/termotransfer,
 2. Komunikacja – USB i Ethernet,
 3. Typ obsługiwanych kart – ISO CR80 85,6mm x 54 mm oraz CR79 83,9 mm x 51 mm
 4. Podajnik kart – na 100 kart z otworem do podawania ręcznego (możliwość drukowania zarówno seryjnego jak i pojedynczych kart),
 5. Odbiornik kart – 30 kart,
 6. Możliwość druku jednostronnego i dwustronnego,
 7. Czas wydruku monochromatycznego – 4,5 do 7 sekund,
 8. Czas wydruku kolorowego jednostronnego – 35 sekund,
 9. Czas wydruku dwustronnego – 70 sekund kolor/mono,
 10. Wielokolorowy wyświetlacz LCD z przyciskami wyboru menu,
 11. Łatwa konfiguracja i użytkowanie,
 12. Posiada sterowniki do Windows 2000, Serwer 2003, XP, Vista oraz Windows 7,
 13. Możliwość wykorzystania HoloKoteTM i HoloPatchTM – opatentowanych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym kopiowaniem kart,
 14. W zestawie z drukarką/ w cenie drukarki 5 sztuk taśmy kolorowej YMCKOK na 250 dwustronnych wydruków lub podobnej o takich samych lub lepszych parametrach.

II. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę oferenta
 2. Łączną oferowaną cenę netto i brutto dostawy kart zbliżeniowych, w tym cenę jednostkową przy opcjach:
  • I wariant - pamięć całkowita 2 kilobajty bez nadruku - 1300 sztuk,
  • II wariant – pamięć całkowita 2 kilobajty z nadrukiem - 1300 sztuk,
  • III wariant – pamięć całkowita 16 kilobajtów bez nadruku - 1300 sztuk,
  • IV wariant – pamięć całkowita 16 kilobajtów z nadrukiem - 1300 sztuk.
 3. Oferowaną cenę netto i brutto dostawy drukarki do kart zbliżeniowych wraz z taśmami kolorowymi.
 4. Okres realizacji całości zamówienia (ilość dni)
 5. Okres gwarancji na dostarczone karty zbliżeniowe i osobno na drukarkę do kart zbliżeniowych.

Oferowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z dostawą loco obiekty POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej wraz z kosztami świadczeń gwarancyjnych.

III. Tryb postępowania i kryterium wyboru oferty:

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zaproszonych podmiotów, dla przedmiotu zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO (podstawa prawna: art.4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity, Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz 759
z późniejszymi zmianami).

Kryterium wyboru oferty: 100% cena. 

IV. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego artykułu
oraz odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2015 r. do godz. 15.00 do siedziby Zamawiającego:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, sekretariat; lub na adres e-mailowy dbatogowska@spnt.pl  

Uwaga:

Niniejsze zapytanie ofertowe i złożenie oferty nie stanowią zawarcia umowy, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


Do pobrania:

Wyjaśnienia:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.