pl gb

Zapytania ofertowe

/ Zapytanie ofertowe z zachowaniem Zasady konkurencyjności - 18.12.2014r.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, jako realizator projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zaprasza do składanie ofert na skład i wydruk 350 kompletów - przewodników dla nauczycieli z 4 języków programowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem zapytania jest skład i wydruk 350 kompletów przewodnika – 2 części przewodnika dla nauczycieli z 4 języków programowania; Java, JavaScript, SQL i PHP.
 2. Komplet Przewodnika dla nauczycieli składa się z dwóch odrębnych części, w pierwszej zawarte są materiały z języków programowania SQL i PHP a w drugiej części materiały z Java
  i JavaScript.
 3. Objętość każdej części wynosi około 370 stron.
 4. Przewodniki będą zawierały również płyty CD umieszczone po wewnętrznej stronie tylnej okładki.
 5. Nagranie 350 sztuk kompletów CD z treścią przewodnika i dołączenie ich do podręcznika
  (1 płyta do każdej części egzemplarza podręcznika) i druk naklejki na płytę. Płyta powinna być zapakowana do przezroczystej koperty chroniącej przed zarysowaniami, a następnie umieszczona w kieszeni, znajdującej się po wewnętrznej stronie tylnej okładki podręcznika.
 6. Opracowanie 3 projektów graficznych okładki przewodnika w miękkiej okładce.
 7. Format przewodnika A4.
 8. Papier offsetowy, gramatura 80 g.
 9. Kartki oferty winny być ze sobą trwale połączone.
 10. Tekst kolorowy, wydruk w kolorze.
 11. Okres wykonania usługi: 14 dni roboczych od podpisania umowy.
 12. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brał pod uwagę kryterium najniższej ceny – 100%.

                                                                                                                                         

Oferta, o której mowa powyżej  powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i zawierać niezbędne elementy:

 1. Nazwę i adres wykonawcy.
 2. Wyciąg z KRS/zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej/wypis z ewidencji gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub wydruk ).
 3. Opis oferty spójny z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 4. Wartość oferty w kwocie PLN (netto + VAT) z podziałem na jednostki:

- opracowanie składu,

- wykonanie wydruku 350 kompletów przewodników.

 

Wykonawcy powinni zapoznać się z dotychczas przygotowanymi publikacjami w ramach projektu na stronie internetowej http://b2e.spnt.pl/dokumenty/. Skład i wydruk książek w niniejszym zapytaniu powinien zostać przygotowany w sposób analogiczny.

6. Formularz ofertowy winien być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

 1. Termin związania ofertą  30 dni.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie  Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. do dnia 7 stycznia 2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

Sekretariat parter

Z dopiskiem: „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy” –  oferta na skład i wydruk 350 kompletów przewodników dla nauczycieli.

Osoba do kontaktu:

Koordynator projektu: Jolanta Balicka, tel: 91 85 22 927, mail: jbalicka@spnt.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe może być unieważnione w każdym czasie.

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.