pl gb

Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących

Zapraszamy wszystkie firmy powiązane z branżą IT i ich pracowników , osoby samozatrudnione do zapisywania się na DARMOWE, finansowane w 100% z pomocy de minimis szkolenia proponowane w projekcie:

 1. Zend PHP Certification Training
  Zadaniem kursu jest przygotowanie programistów PHP do zdania egzaminu certyfikacyjnego PHP i otrzymania tytułu Zend Certified Engineer (ZCE).
  Podczas szkolenia omawiane są istotne informacje na temat samego egzaminu oraz strategie odpowiedzi na pytania. Dogłębnie zostaje omówione wszystkie dwanaście działów tematycznych. Uczestnicy mogą przetestować swoją wiedzę w przygotowanych quizach. Szkolenie porusza się pomiędzy tematami w szybki tempie i zakłada znajomość języka PHP na poziomie przynajmniej średnio-zaawansowanym. Szkolenie trwa 3 dni.
 2. Professional Scrum Developer! Pierwsze w Polsce!
  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do pracy z metodą Scrum,  nauczą się szeregu dobrych praktyk deweloperskich, jak TDD, continous integration czy refactoring. Szkolenie odbywa się po angielsku. Skierowane jest do:
  • programistów,
  • architektów baz danych,
  • deweloperów,
  • testerów,
  • „technicznych” członków zespołów scrumowych.
  Szkolenie jest zakończone przygotowanym przez Scrum.org egzaminem do certyfikatu PSD. Szkolenie trwa 3 dni.
 3. Szkolenie Microsoft:     MS-20417 - Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012.
  - egzamin 70-417. Szkolenie trwa 6 dni. Uczestnicy akredytowanego szkolenia po zdaniu egzaminu otrzymają wysoko ceniony na rynku certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2012.
 4. Zarządzanie projektami wg PMBoK Guide, akredytowane przez PMI. Szkolenie trwa 5 dni i konczy sie uzyskaniem certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia "Zarządzanie projektami według PMBOK®Guide". Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 35  punktów PDU niezbędnych do utrzymania certyfikatu PMP®. Może też być  zaliczony przez PMI do puli godzin szkoleniowych wymaganych dla osób  przygotowujących się do certyfikacji Project Management Professional® (PMP®).. Zakres szkolenia:
  • Pojęcia podstawowe i otoczenie realizacji projektów. Blok omawia kontekst organizacyjny zarządzania projektami, przedstawia role i odpowiedzialności w zarządzaniu projektem, jego miejsce w stosunku do reszty działań organizacji.
  • Model przepływu procesowego PMBoK. Schemat realizacji projektu. Poznajemy całość realizacji projektu wg PMBoK, zapewniając ogólne umiejscowienie i zrozumienie każdego z procesów zarządczych w poszczególnych grupach procesowych (inicjowanie projektu, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamknięcie). Zadaniem bloku jest zapewnienie słuchaczowi dobrego zrozumienia roli każdego z procesów, jego celów, umiejscowienia w schemacie działań wg modelu PMBoK.
  • Procesy inicjowania projektu. Szczegóły modelu procesowego PMBoK. Poznajemy reguły poprawnego i skutecznego inicjowania projektu, role w ramach działań przewidywanych przez model procesowy PMI, rekomendowane techniki i narzędzia, a także zawartość i wzorce wymaganych dokumentów. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są warsztaty, podczas których odbywa się realizacja wymaganych elementów, inicjujących projekt dla przestawionego studium przypadku.
  • Procesy planowania projektu. Dobre zaplanowanie projektu jest wymogiem dla jego skutecznej realizacji, stąd działaniom w procesach planowania poświecona jest podczas szkolenia szczególna uwaga. Poznajemy działania we wszystkich zdefiniowanych przez PMBoK obszarach wiedzy o zarządzaniu projektem - zarządzaniu zakresem, czasem, budżetem, ryzykiem, jakością, komunikacją i zasobami ludzkimi oraz zamówieniami zewnętrznymi. Jednocześnie wprowadzane są techniki i narzędzia stanowiące podstawę warsztatu Kierownika Projektu. Blok przedstawia wszystkie elementy niezbędne do opracowania planu zarządzania projektem w taki sposób, aby projekt mógł być dobrze zrealizowany i skutecznie kierowany.
  • Procesy realizacji oraz monitorowania i kontroli. Z uwagi na ich ścisłe powiązanie działań, procesy umieszczone w modelu PMBoK, w grupach realizacji oraz monitorowania i kontroli omawiane są łącznie, pokazując ich wzajemne oddziaływanie i kooperację w fazie realizacji projektu. Uczestnicy szkolenia poznają zarówno sposób działania proponowany przez PMI, jak również użyteczne narzędzia wspierające na tym etapie realizacji projektu.
  • Procesy zamknięcia projektu. Kształtowanie pracy w ostatnim etapie projektu tak, aby doświadczenia, zarówno pozytywne jak i negatywne, nabyte w czasie jego realizacji wzbogacało wiedzę organizacji zwiększając skuteczność jej działania w przyszłości.


Jeden uczestnik może skorzystać TYLKO Z JEDNEJ ścieżki szkoleniowej!

W ramach projektu zapewniamy każdemu uczestnikowi:

 • prestiżowe szkolenie zwiększające szanse awansu zawodowego na wyższych stanowiskach kierowniczych,
 • uczestnictwo w procesie certyfikacji,
 • podręcznik i akredytowane materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek każdego dnia szkolenia. 


Dla kogo?

Niniejszy pakiet szkoleń jest skierowany do 168 właścicieli i  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę firm (mikro, małych,  średnich i dużych) w branży ICT na terenie województwa  zachodniopomorskiego. Działaność w branzy ICT jest weryfikowana wpisem w PKD lub KRS - działalność związana z branżą ITC. Nie musi to być jednak działalność główna.
W projekcie nie mogą brać udziału firmy, które brały już udział w projekcie SiM w szkoleniach Business English i Oracle.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące grupy:

 • właściciel lub pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) firmy ICT z woj. zach.-pom. - 10 pkt (warunek formalny)
 • członek Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie - 10 pkt
 • właściciel/pracownik mikro- i małych firm - 5 pkt
 • najemca Technoparku Pomerania - 10 pkt
 • Kobieta - 7 pkt
 • wiek 50+ - 7 pkt
 • niepełnosprawny - 7 pkt
 • brak certyfikatów z zarządzania, technologii, z których realizowane będą szkolenia - 5 pkt

Jeśli osoba zamierzająca przystąpić do projektu nie jest zatrudniona jako kadra menedżerska przedsiębiorstwa, to pracownik kadry menedżerskiej tego przedsiębiorstwa jest zobowiązany do ukończenia szkolenia e-learningowego z zakresu intermentoringu i coachingu na platformie elearningowej SPNT. Szkolenie e-learningowe jest bezpłatne, dofinansowane z pomocy de minimis.

Szczegółowe kryteria i terminy znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Liczba pozostałych miejsc:

 • Zend PHP 5.5 Certification Training: 24 miejsca
 • Professional Scrum Developer: 24 miejsca
 • Szkolenie Microsoft: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012: 28 miejsc
 • Zarządzanie projektami wg PMBoK Guide: 48 miejsc

Miejsce i czas szkolenia:

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie SPNT przy ul. Niemierzyńskiej 17a w godzinach 9.00-17.00 w dni powszednie (godziny oraz miejsce mogą ulec zmianie).

Terminarz szkoleń:

1. Zend PHP 5.5 Certification Training:

 • 1.grupa: 16-18.12.2013.
 • 2.grupa: 15-17.01.2014.

2. Professional Scrum Developer:

 • 1.grupa: 8-10.01.2014.
 • 2.grupa: 20-22.01.2014.

3. Szkolenie Microsoft: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012:

 • 1.grupa: 10-17.12.2013.
 • 2.grupa: 10-17.01.2014.

4. Zarządzanie projektami wg PMBoK Guide:

 • 1.grupa: 25-29.11.2013.
 • 2.grupa: 2-6.12.2013.
 • 3.grupa: 20-24.01.2014.
 • 4.grupa: 27-31.01.2014.

Uwaga! Z przyczyn niezależnych od SPNT terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Rekrutacja jest ciągła i rozpocznie się 12 listopada 2013 roku.

Formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby SPNT (ul. Niemierzyńska 17a, pokój 5) osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (honorowane są tylko oryginalne dokumenty zgłoszeniowe).

Formularze rekrutacyjne:

Szczegółowe informacje:
Justyna Dacewicz - tel. 91 85 22 926, jdacewicz@spnt.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.