Wydarzenia

Miasto Szczecin wybudowało Technopark Pomerania, by zintegrować lokalne środowisko ludzi i firm informatycznych. Zapewniono im nowoczesną infrastrukturę dopasowaną do ich potrzeb oraz usługi wspierające ich rozwój. Swoje siedziby znalazły tu również organizacje wspierające rozwój branży nowoczesnych technologii tj. Fundacja Netcamp, Fundacja Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej oraz Klaster IT, który powstał w Technoparku. Dziś zrzesza on ponad 80 firm informatycznych ze Szczecina i regionu, które współpracują ze sobą na rzecz budowania i rozwoju silnej marki regionalnej branży IT.

Zdjęcie przedstawiające ludzi na koncercie w sali konferencyjnej Technoparku.
Zdjęcie przedstawiające ludzi na koncercie w sali konferencyjnej Technoparku.

Przedsiębiorcy rozwijają wzajemne relacje biznesowe także poprzez realizację wspólnych projektów i udział w wielu warsztatach, szkoleniach iwydarzeniach branżowych, na których dzielą się wiedzą techniczną i biznesową. Każdego roku Technopark jest gospodarzem, organizatorem oraz partnerem kilkudziesięciu takich spotkań. Angażuje się także w inicjatywy promujące przedsiębiorczość oraz zachęcające do nauki i pracy w branży IT jak m.in. Cyfrowy Dzień Dziecka, Konwenty Informatyków i Administracji, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Wiosna Nowych Technologii, Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, Gryf Game Jam czy warsztaty nauki programowania.

Technopark współpracuje również z władzami samorządowymi w zakresie uwzględniania potrzeb firm IT w planowaniu polityki gospodarczej regionu, a także z instytucjami wspierającymi biznes w Szczecinie i regionie oraz z lokalnymi szkołami i uczelniami w zakresie unowocześniania kształcenia specjalistów IT.  W bezpośrednim sąsiedztwie Technoparku Pomerania znajduje się Technikum Technologii Cyfrowych kształcące specjalistów IT. Szkoła powstała w ścisłej współpracy z Technoparkiem i ulokowanymi w nim firmami, dzięki czemu przedsiębiorcy współtworza nowoczesny program nauczania, prowadzą praktyczne zajęcia z uczniami oraz przyjmują ich na staże i praktyki we własnych firmach.