Wydarzenia

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI

3 marca 2023

Lekcja dla przyszłych liderów

Jedną z najważniejszych umiejętności kierowników i menedżerów jest wyznaczanie i rozliczanie celów. Takie kompetencje miękkie trenowali dziś w Technoparku uczniowie Technikum Technologii Cyfrowych.

Podczas warsztatów przyszli liderzy biznesowi odbyli niezwykłą podróż z wykorzystaniem gry „Podróż Bohatera”, której konwencję oparto na treningowym modelu (T)GROW [ang. Topic, Goal, Reality, Options, Will]. Wyprawa mitycznego herosa jest tu metaforą podróży człowieka do wyznaczonego celu i walki z niepewnością zmiany.

Koncepcja gry inspirowana jest monomitem Josepha Campbella „Bohater o tysiącu twarzach”.  Uznawany za jednego z najwybitniejsztch mitografów XX wieku amerykański antropolog kultury, mitoznawca i religioznawca, badając mity różnych kultur, zauważył, że niemal wszystkie bazują na bardzo podobnej strukturze – którą nazwał „podróżą bohatera”.

Podczas zajęć uczniowie Technikum Technologi Cyfrowych uczyli się m.in. 

  • definiować cele w dowolnie wybranym obszarze,
  • określać, czego potrzebują, aby je osiągnąć,
  • rewidować zasoby potrzebne do realizacji celów i zamierzeń,
  • określić przeszkody na drodze do celu,
  • odnajdywać źródła motywacji,
  • wzmacniać odporność psychiczną,
  • współpracować w zespole.

 

Spostrzeżenia antropologa dostrzegło m.in. Hollywood. Struktura „podróży bohatera” wykorzystywana jest w wielu filmach i służy jako idealny wzorzec, do którego można dopasować niemal każdą opowieść. Na jej bazie powstała także gra "Podróż bohatera" przeznaczona dla osób poszukujących skutecznych sposobów wsparcia w procesie osiągania celów i budowania samoświadomości. Warsztaty z jej wykorzystaniem poprowadziły w Technoparku Alicja Komander i Beata Kosińska z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

"Najważniejszy jest cel. To on definiuje wszystkie działania i sprawia, że trzymamy się kursu. Bez dobrze wyznaczonego celu nasza organizacja może dryfować po morzu działań i nigdy nie dopłynąć do żadnego portu. Czy można tak funkcjonować? Można, ale trzeba liczyć na cud" - wskazują organizatorki warsztatów.