Wydarzenia

Kompetencje drogą do sukcesu

Wspieramy przedsiębiorców

Nasi eksperci doradzają przedsiębiorcom m.in. jak projektować użyteczne usługi i produkty zapewniające klientom pozytywne doświadczenia, jak wybrać najkorzystniejszy model prowadzenia biznesu i zarabiania pieniędzy czy jak elastycznie zarządzać firmą, by móc szybko dostosowywać się do zmiennych realiów rynkowych.

Technopark Pomerania już od 20 lat wspiera rozwój regionalnych firm poprzez m.in. doradztwo biznesowe, prawne i marketingowe, pomoc w pozyskiwaniu finansowania na działalność, organizację wydarzeń i konferencji dla przedsiębiorców i tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy biznesowej. W 2022 roku uruchomiliśmy nowe usługi doradcze, które obejmują:

1) Zwinne zarządzanie projektami metodą Agile PM

Ciągła zmienność i nieprzewidywalność rynku wymusza na biznesie zwinne zarządzanie, czyli szybkie reagowanie na zmiany i dostosowywanie projektowanych usług i produktów do aktualnych potrzeb tego rynku. W takich realiach biznesowych sprawdza się zwinne zarządzanie projektami. Oznacza to, że projekty realizuje się etapami, a efekty każdego z etapów prezentuje klientowi, aby mieć pewność, że usługa czy produkt odpowiada jego potrzebom. Klient staje się niejako „członkiem zespołu” i uczestniczy w tworzeniu rozwiązania od początku do końca Podejście to pozwala także na bieżąco obserwować, jak minimalna zmiana wpływa na cały projekt. Proces tworzenia rozwiązania cały czas podlega ewolucji. Doradzamy przedsiębiorcom, jak wdrażać zwinne zarządzanie w ich firmach, by mogli elastycznie reagować na sygnały z rynku.

2) Projektowania produktów i usług metodą Design Thinking/Service Design

Design Thinking (myślenie projektowe) to popularna na świecie metoda kreatywnego rozwiązywania problemów. W biznesie służy przede wszystkim tworzeniu i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w postaci m.in. produktów, usług, technologii, procesów, strategii rozwoju i modeli biznesowych czy zmian kultury organizacyjnej. Skoncentrowana jest na człowieku. Skupia się na poznaniu i zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klienta, a następnie na projektowaniu i testowaniu rozwiązań dzięki otrzymanej od niego informacji zwrotnej. Jego uwagi i sugestie są wykorzystywane do ulepszania usług i produktów.

Punktem wyjścia jest tu empatyczne podejście do klienta. Trzeba „wejść w jego buty”, zbadać, w jaki sposób korzysta z usług firmy, co mu przeszkadza, z czego jest zadowolony itp. Doradzamy przedsiębiorcom, jak wykorzystać i wdrożyć tę metodę w ich firmach.

3) Tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych

Współcześnie firmy nie konkurują już tylko produktami i usługami, ale także modelami biznesowymi, których właściwy wybór jest kluczowy dla działalności przedsiębiorstwa. Doradzamy przedsiębiorcom, jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe, które często decydują o przewadze konkurencyjnej firmy. To praca od podstaw, która polega przede wszystkim na gruntownym przemyśleniu sposobu prowadzenia biznesu i zarabiania pieniędzy.

Razem z przedsiębiorcą tworzymy wizualny wykres biznesu, tzw. Business Model Canvas, w którym szczegółowo analizujemy główne obszary jego działalności: ofertę, klientów, infrastrukturę i finanse. Dokonujemy podziału na grupy klientów, szukamy drogi dotarcia do nich, ustalamy sposoby komunikacji itd. Tak gruntownie przemyślany, zaprojektowany i zweryfikowany model biznesowy nie tylko pomaga podejmować ważne decyzje i zarządzać procesami w firmie, ale pozwala także m.in. zwiększyć przychody, uniknąć wielu błędów biznesowych czy tworzyć ofertę dopasowaną do oczekiwań klientów.

4) Projektowania usług i produktów zapewniających pozytywne doświadczenia ich odbiorcom (User Experience Design)

User Experience Design to metoda takiego tworzenia produktów i usług, by dostarczały one pozytywnych wrażeń i doświadczeń klientom firmy. Projektowanie zgodne z tą metodą pozwala uwzględnić potrzeby użytkownika, jego przyzwyczajenia, umiejętności, wrażliwość czy też obawy. Dzięki temu tworzone rozwiązania są użyteczne, przyjazne, intuicyjne, estetyczne i łatwe w obsłudze. W projektowaniu metodą User Experience doradzamy przedsiębiorcom, jak tworzyć rozwiązania intuicyjne i przyjazne dla użytkowników, które nie wymagają opasłej instrukcji obsługi.

 

Z doradztwa w wyżej wymienionych dziedzinach skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży czy wielkości firmy, działającym na terenie całego kraju. Jest przeznaczone zarówno dla start-upów, które dopiero zaczynają działalność i brak im wiedzy biznesowej, jak i dla firm już działających na rynku, które np. zmieniają model funkcjonowania w efekcie rozwoju strategicznego.

 

Projekt:  Kompetencje drogą do sukcesu
Termin realizacji: 2020-2021
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

Wartość dofinansowania: 427 836,22 zł

 

ciag_z_efsii_poziom_kolor.jpg