Wydarzenia

Projekty UE

Kompetencje drogą do sukcesu

Bezpłatne konsultacje dla firm

Nowe specjalistyczne usługi wspierające rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw branży ICT są świadczone przez Technopark Pomerania dzięki realizacji projektu „Kompetencje drogą do sukcesu”. W jego ramach nasi pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje oraz uzyskali certyfikaty umożliwiające im profesjonalne świadczenie usług doradczych z zakresu Design Thinking/Service, User Experience Design (UX) oraz tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych. Do końca 2021 roku świadczymy bezpłatne konsultacje w tych dziedzinach wszystkim zainteresowanym firmom.

Nowe kompetencje specjalistów Technoparku Pomerania pozwalają nam lepiej dostosować nasze usługi doradcze i szkoleniowe do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w dynamicznie zmieniającym się sektorze ICT. Dotyczy to szczególnie firm, które dopiero wchodzą na rynek (start-upy) i potrzebują wsparcia w zakresie diagnozowania potrzeb klientów, projektowania rozwiązań generujących wartość dla ich odbiorców, a także pozyskiwania danych i informacji kluczowych dla strategicznego rozwoju biznesu.

Dlatego nowe, specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez pracowników Technoparku Pomerania dotyczą:

  1. Design Thinking/Service Design w tworzeniu nowych produktów i usług. To doradztwo w zakresie korzystania z różnych narzędzi wspomagających poznanie potrzeb i oczekiwań klienta.
  2. User Experience Design (UX) - doradztwo w zakresie jak najlepszego poznania użytkownika oraz projektowania produktów i usług w zgodzie z jego potrzebami i oczekiwaniami (rozwój intuicyjnych i przyjaznych użytkownikowi środowisk).
  3. Tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych - doradztwo w zakresie tworzenia modeli biznesowych dla start-upów oraz rozwoju strategicznego i zmiany modeli funkcjonowania firm dojrzałych.

Projekt:  Kompetencje drogą do sukcesu
Termin realizacji: 2020-2021
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

 

ciag_z_efsii_poziom_kolor.jpg