Wydarzenia

program preinkubacji
rozpocznij biznes w branży IT

 

Program preinkubacji obejmuje bezpłatne doradztwo biznesowe, prawne, marketingowe i finansowo-księgowe dla osób chcących rozpocząć własny biznes w dziedzinie IT. Wsparcie profesjonalnych doradców dotyczy projektów biznesowych, które są w fazie planowania i nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek.

W ramach preinkubacji nasi specjaliści wspólnie z pomysłodawcą weryfikują jego projekt pod kątem m.in. potrzeb rynku, kompetencji zespołu, profilu klienta i analizy konkurencji, wyboru formy prawnej działalności, ochrony własności intelektualnej czy możliwości pozyskania finansowania.

wsparcie obejmuje 20 godzin konsultacji z ekspertami
w następujących obszarach:

BIZNESOWYM

 • weryfikacja tematyki projektu vs. potrzeby rynku
 • analiza kompetencji zespołu
 • konsultacje dotyczące tworzenia modelu biznesowego przedsiębiorstwa, m.in. propozycji wartości oraz walidacji założeń projektowych
 • konsultacje dotyczące wartości produktu/usługi
 • konsultacje dotyczące profilu klienta
 • konsultacje w obszarze analizy konkurencji

FINANSOWYM

 • konsultacje finansowo-księgowe dotyczące wyboru formy prawnej działalności oraz formalnych rozliczeń
 • konsultacje dotyczące możliwości finansowania zewnętrznego

PRAWNYM

 • konsultacje w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
 • analiza umów IT (w tym umów wdrożeniowych, serwisowych, licencji itp.)

NETWORKINGU BIZNESOWEGO

 • matchmaking (w oparciu o posiadaną sieć kontaktów przedstawimy Ci kilka propozycji firm do współpracy przy rozwoju Twojego projektu)
 • kontakt z funduszami lub/i inwestorami prywatnymi
 • propozycja wydarzeń/szkoleń/warsztatów

PUBLIC RELATIONS I MARKETINGU

 • konsultacje planu promocji projektu
 • wsparcie przy zgłoszeniu projektu na wybrany konkurs branżowy

formularz kontaktowy

*
*
*
*
*

spotkajmy się i porozmawiajmy! 

Jeśli Twoje potrzeby wychodzą poza wyżej przedstawiony zakres, poszukamy innych rozwiązań,  które dostosujemy do Twoich oczekiwań.


Pakiet 20 godzin na powyższe usługi może zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od podpisania z nami umowy. Pakiet może zostać wykorzystany jedynie w okresie obowiązywania umowy, bez prawa zbycia godzin i przekazania ich na rzecz innego podmiotu. Zastrzega się, że doradztwo o charakterze prawnym oferowane w ramach programu nie może przekroczyć 2 godzin.

Preinkubowany nie wnosi opłaty za korzystanie z usług w ramach Programu Preinkubacji. Jednocześnie Technopark Pomerania ma prawo wyboru zespołów, które będą mogły z tego programu skorzystać.

Kontakt