Wydarzenia

Program Inkubacji to pakiet usług doradczych oraz szkoleniowo-rozwojowych połączony z najmem powierzchni biurowej w Technoparku Pomerania. Adresowany jest do start-upów działających w obszarze technologii informatycznych, które potrzebują wsparcia specjalistów i inspirującej przestrzeni do rozwijania swoich projektów biznesowych. Firmy objęte programem nie mogą działać na rynku dłużej niż 2 lata. W ramach inkubacji oferujemy start-upom usługi doradcze w obszarach: biznesowym, prawnym, projektowym, finansowo-księgowym oraz marketingu i public relations.

wsparcie obejmuje:

Preferencyjne stawki za wynajem powierzchni biurowej
Udział w warsztatach i szkoleniach dedykowanych lokatorom Technoparku Pomerania
Pakiet 2 godzin / m-c na wynajem sal konferencyjnych i do spotkań biznesowych
Stały kontakt z wyznaczonym opiekunem firmy
Bieżące informacje o wydarzeniach i konkursach branżowych
Networking z firmami i ekspertami w branży IT
Pomoc w poszukiwaniu zewnętrznego finansowania projektów biznesowych i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie
Wsparcie przy poszukiwaniu praktykantów, stażystów i pracowników, a także ewentualnych podwykonawców bądź partnerów do projektu

Z tytułu uczestnictwa w Programie Inkubacji firmy uiszczają opłatę miesięczną w wysokości określonej w umowie najmu powierzchni biurowej w zamian za możliwość korzystania z usług szkoleniowo-rozwojowych w wymiarze łącznym do 60 godzin rocznie. Każda firma objęta programem może także skorzystać ze wsparcia doradców zewnętrznych - do 20 godzin rocznie (w ramach pakietu godzin w Programie Inkubacji).

Dołącz do Technoparkowiczów i twórz z nami innowacyjne rozwiązania!

doradcy programu inkubacji


Formularz zgłoszeniowy

 

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

OŚWIADCZENIA

*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI

Dane przedstawione w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o. o. wyłącznie na potrzeby selekcji projektów w Technoparku Pomerania i późniejszej współpracy, w przypadku zaakceptowania projektu. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oświadcza, iż niniejsze dane zostaną ujawnione w niezbędnym zakresie pracownikom oraz doradcom zewnętrznym uczestniczącym w procesie selekcji, którzy zobligowani będą do zachowania poufności na tożsamych zasadach.

Kod CAPTCHA

Kontakt