Wydarzenia
19 lipca 2021

Nowe kompetencje – Moderowanie Design Thinking/Service Design

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI

Niebawem wachlarz usług oferowanym lokatorom i klientom zewnętrznym powiększy się o moderowanie procesami Design Thinking i Service Design. Pracownicy Technoparku ukończyli 40 godzinne szkolenie przygotowujące do pracy metodami w procesach rozwiazywania problemów organizacyjnych i biznesowych.

Nowe specjalistyczne usługi wspierające rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, przede wszystkim MSP - będą świadczone przez Technopark Pomerania dzięki realizacji projektu „Kompetencje drogą do sukcesu”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wachlarza specjalistycznych usług Technoparku Pomerania, które pomogą firmom w rozwijaniu innowacji technologicznych. Nowe kompetencje specjalistów pozwolą lepiej dostosować świadczone przez nich usługi doradcze i szkoleniowe do oczekiwań przedsiębiorców. Dzięki temu jako ośrodek innowacji Technopark Pomerania wpisze się w koncepcję tzw. „one-stop-shop”, zapewniając firmom kompleksowe wsparcie – od identyfikacji potrzeb i analizy dostępnych możliwości wdrożenia rozwiązania, przez wybranie modelu biznesowego i ścieżki rozwoju technologii, po zaplanowanie harmonogramu jej wdrożenia i monitorowanie jego efektów.

Nowe i ulepszone usługi pomogą w szczególności innowacyjnym przedsiębiorcom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe nad nowoczesnymi technologiami. Będą oni mogli skorzystać z usług wspierających wprowadzanie nowych produktów, usług i modeli biznesowych (jak m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi).

Projekt: Kompetencje drogą do sukcesu

Termin realizacji: 2020-2021

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu