Wydarzenia

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI

1 marca 2023

Rozwijamy współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim

Projekty badawcze, praktyki i staże dla studentów, konsultacje i współpraca nad nowym kierunkiem Business Intelligence w gospodarce - takie m.in. działania będziemy podejmować wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim.

Dotychczasowa wieloletnia współpraca i wspólne plany na przyszłość zaowocowały podpisaniem 28 lutego br. umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetm Szczecińskim i Technoparkiem Pomerania. Uniwersytet Szczeciński to największa regionalna uczelnia, posiadająca ogromny potencjał intelektualny, który w połączeniu z  działalnością i planami Technoparku Pomerania może przynieść ogromne korzyści dla rozwoju miasta i regionu.

Plany i oczekiwania

- Uniwersytet Szczeciński ma ludzi, ma infrastrukturę i potencjał oraz ogląd tego co się na świecie dzieje. Zarówno w obszarze kształcenia studentów, praktyk zawodowych, a także projektów naukowo-badawczych, komercjalizacji wyników badań, dzięki czemu tworzy kierunki, które są teraz i będą w przyszłości potrzebne. Instytut Ekonomii i Finansów to miejsce, gdzie tego typu współprace trafiają na szczególnie podatny grunt. Posiadamy kadrę, która oprócz kompetencji ma także pomysły, które wspólnie będziemy mogli realizować wraz z Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Liczę na tą współpracę, która z pewnością będzie wartościowa dla otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dla naszych naukowców oraz studentów – powiedział Rektor US, prof. dr. hab. Waldemar Tarczyński.

Podczas spotkania podkreślano, że dobre miejsce pracy to nie tylko Poznań, Wrocław czy Warszawa. Dzięki takim współpracom, chcemy uświadamiać studentów, że w Szczecinie są firmy, które mogą zapewnić im dobrą pracę i rozwój zawodowy.

- Technopark Pomerania jest jedną z części otoczenia wsparcia biznesu, która pełni rolę przedostatniego etapu wyjścia firmy na rynek. Zajmujemy się praktycznym wsparciem już od poziomu szkoły średniej, ponieważ współpracujemy z współtworzonym przez nas Technikum Technologii Cyfrowych. Liczę na to, że podpisana dziś współpraca pomiędzy Technoparkiem i Uniwersytetem Szczecińskim przełoży się na bardzo konkretne działania oraz zatrzyma młode osoby w Szczecinie, które tu będą mogły pracować i zakładać własne biznesy. Jeżeli uda się nam wypracować metody rzeczywistej współpracy, to korzyść będzie nie tylko dla Uniwersytetu Szczecińskiego i Technoparku, ale także dla całego naszego regionu – wskazywał Andrzej Feterowski, Prezes Technoparku Pomerania.

Badania i rozwój

Płaszczyzną przyszłej współpracy obu podmiotów będzie w dużej mierze także wspólna realizacja projektów badawczych i edukacyjnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Uniwersytet Szczeciński oferuje wsparcie merytoryczne i konsultacje naukowe, a Technopark gwarantuje udział w innowacyjnych projektach.

- Obecnie duży nacisk kładzie się na to, aby uniwersytety działały na rzecz innowacyjnej gospodarki. To, co jest istotą ustawy Konstytucja dla Nauki, przyjętej kilka lat temu przez Sejm, możemy nazwać posłannictwem uniwersytetu na rzecz nowoczesnej gospodarki. W gruncie rzeczy istnieje pewien ciąg technologiczny pomiędzy Uniwersytetem a Technoparkiem. Absolwenci uczelni powinni być przygotowani, przynajmniej teoretycznie, aby zakładać start-upy i tworzyć własne firmy. Na naszej Uczelni jest sporo kierunków, które tego właśnie uczą, stąd nasi absolwenci będą wartościowymi pracownikami dla Technoparku. Mogę powiedzieć, że jesteśmy wręcz skazani na tą współpracę i ten rodzaj skazania jest czymś bardzo przyjemnym i pożytecznym – powiedział Prorektor ds. Nauki US. Andrzej Skrendo.

Business Intelligence w gospodarce

Absolwent kierunku Business Intelligence w gospodarce ma wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące interdyscyplinarnego zawodu: specjalista BI (business intelligence). Będzie znał podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i w systemach informacyjno-komunikacyjnych oraz rozumiał wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy. Absolwent będzie również posiadał wiedzę z zakresu techniki e-biznesowej i umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania specjalistycznych aplikacji, znał zaawansowane metody analizy.

- Uruchomienie tego kierunku jest już tylko formalnością pod względem spełnienia wszystkich wymagań. Jednak rekrutacja i najbliższy nabór pokaże, czy sposób sformułowania oferty kształcenia i koncepcja kierunku studiów spotkają się z zainteresowaniem ze strony studentów. Osobiście uważam, że tak, tym bardziej, że podmiotem zaangażowanym w prace koncepcyjne jest właśnie Technopark. Uniwersytet kształci studentów nie sam dla siebie, ale dla otoczenia społeczno-gospodarczego, którego oczekiwaniom chce sprostać. Przy tworzeniu kierunków potrzebujemy wiedzy jakich absolwentów pracodawcy potrzebują, z jakimi kompetencjami i umiejętnościami –  stwierdziła dr hab. Renata Podgórzańska, Prorektor ds. Kształcenia US.

Absolwenci kierunku mają możliwość znalezienia zatrudnienia w pionach analitycznych przedsiębiorstw i instytucji finansowych sektora prywatnego i publicznego, jak również w jednostkach administracji publicznej. Po ukończeniu specjalności mogą pracować nie tylko jako analitycy finansowi w korporacjach krajowych i międzynarodowych lub analitycy giełdowi, lecz także jako główni ekonomiści i dyrektorzy finansowi w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach sektora publicznego, jednostkach rządowych i pozarządowych. Absolwenci będą mogli również łączyć stanowiska zarządzając projektami, procesami z umiejętnościami data science. Absolwent będzie również specjalistą w pracy z systemami Business Intelligence.

- Instytut Ekonomii i Finansów, jak i cały Uniwersytet jest organizacją przedsiębiorczą oraz uczącą się. Staramy się rozwijać i wychodzić w kierunku zapotrzebowania gospodarki. Głęboko wierzę w to, że podpisywana dziś umowa przyczyni się do realizacji trzech funkcji sprawowanych przez instytut tj. odkrywania wiedzy – badań, przekazywania wiedzy – edukacji, a także wdrażania wiedzy. Komercjalizacja wiedzy jest dziś elementem współczesnych uczelni, które są zorientowane na otoczenie, a taką uczelnią jest właśnie nasz Uniwersytet. Mogę poczynić obietnicę, że będziemy wspólnie z Technoparkiem występować o finansowanie przedsięwzięć wdrożeniowych i naukowo-badawczych – powiedziała prof. Iga Rudawska, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów.

Nowe możliwości

To kolejna ważna umowa, która naszym studentom oraz pracownikom stwarza nowe możliwości nauki i rozwoju. Celem realizacji podpisanej umowy jest wzajemne korzystanie ze swojego potencjału, zasobów, wiedzy i doświadczenia.

- Ze swych obserwacji zauważyłam, że zmieniło się nastawienie studentów do praktyk i staży. Kiedyś to był obowiązek, który trzeba zrealizować, a obecnie studenci sami chcą korzystać z tych praktyk i o nie zabiegają. Studenci rozumieją, że ich kontakt z firmami jest bardzo pożyteczny i daje im konkretne atuty na rynku pracy. Zawsze chwalimy się na swych stronach podpisanymi współpracami, a studenci chętnie z nich korzystają – powiedziała dr hab. Iwona Markowicz, Pełnomocnik Rektora, Koordynator ds. Praktyk i Współpracy na Wydziale Ekonomii Finansów i Zarządzania.

Źródło: www.usz.edu.pl