Wydarzenia

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI

27 października 2023

Technopark i WSB Merito łączą siły!

Współpraca przy obecnych i nowych kierunkach studiów, wspólne projekty badawcze i programy szkoleniowe, wsparcie procesu transferu technologii czy praktyki i staże dla studentów – to tylko niektóre z działań, jakie Technopark planuje podejmować razem z Uniwersytetem WSB Merito.

W ramach partnerstwa Technopark objął patronatem takie kierunki jak: zarządzanie, informatyka, marketing i sprzedaż oraz studia MBA.  Porozumienie zakłada także:

  •  wspólną realizację projektów badawczych skupiających się na innowacyjnych technologiach, rozwiązaniach IT, analizie rynku czy nowych trendach biznesowych;
  • wspieranie procesu komercjalizowania technologii powstałych na Uniwersytecie WSB Merito;
  • współpracę w zakresie inkubowania start-upów / wspieranie studentów, absolwentów i badaczy Uniwersytetu WSB Merito w zakładaniu i rozwijaniu własnych firm opartych na nowych technologiach;
  • udział specjalistów Technoparku w zajęciach i szkoleniach organizowanych dla studentów WSB Merito, doradztwo biznesowe dla tychże;
  • ułatwianie studentom relizacji praktyk w firmach technologicznych;
  • współorganizację konferencji, seminariów, wykładów i wydarzeń sprzyjających networkibgowi i wymianie wiedzy.