Wydarzenia

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI

1 marca 2022

Zasady rekrutacji do przedszkola i żłobka „Strefa Malucha”

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkola i żłobka „Strefa Malucha”, które znajduje się w budynku F1.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola i Żłobka „Strefa Malucha.”

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 marca i trwa do 31 marca  2022 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  1. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy ze strony www.strefamalucha.edu.pl 
  2. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do końca marca.
  3. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka, należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Strefa Malucha” wydrukowaną i podpisaną przez rodzica/opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach (do pobrania ze strony www.strefamalucha.edu.pl) oraz dowód wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej.
  4. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica/opiekuna w/w zobowiązań, dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.
  5. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola/żłobka zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
  6. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki, obowiązuje nowa rekrutacja.
  7. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora przedszkola. 

Kryteria przyjęcia do przedszkola Strefa Malucha:

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, pierwszeństwo przyjęcia mają:

  • rodzeństwa dzieci uczęszczających,
  • dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
  • zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

 

Wszystkie informacje pochodzą ze strony www.strefamalucha.edu.pl