Wydarzenia

Radosław Mroczka

Radosław Mroczka, ekspert w zakresie doradztwa prawno – inwestycyjnego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w praktycznym podejściu do skutecznego i efektywnego rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. 

Pomaga w zakresie obszarów związanych między innymi z: 

  • Doradztwem gospodarczym - kompleksowa poprawa zyskowności przedsiębiorstw
  • Doradztwem gospodarczym – Strategie Rozwoju Firmy – Biznes Plany, Analizy
  • Doradztwem i zarządzaniem finansami 
  • Doradztwem strategicznym i zarządzaniem
  • Konsultingiem inwestycyjnym (w zakresie zasadności i opłacalności inwestycji) jak i Rynków finansowych (Giełda, Forex i inne Inwestycje) 
  • Doradztwem prawnym w wymaganym zakresie. 

Posiada interdyscyplinarną i transdyscyplinarną wiedzę, opartą na pełnym zrozumieniu biznesowego tła, połączoną z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów. Uznaniem Klientów cieszy się wiodąca zasada nadawania jasnej oceny i formułowania prognoz w zakresie ryzyka i możliwości związanych z aktualną sytuacją gospodarczą i jej wpływem na przedsiębiorstwo, przystępnej formy interpretacjom zawiłych mechanizmów finansowych, w związku z dekadami doświadczenia na giełdzie i rynkach finansowych.

Z wykształcenia prawnik, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ponadto Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa Inwestycyjnego, (licencja nr 3075 nadana przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie), która warunkuje znajomość m.in. takich zagadnień jak: Analiza finansowa przedsiębiorstw, Strategie inwestycyjne, Matematyka finansowa, Obrót giełdowy i pozagiełdowy, Analiza instrumentów finansowych, Wycena akcji, instrumentów dłużnych, pochodnych czy Rachunkowość. 

Łączy wieloletnie doświadczenie prawne ze znajomością biznesowych zasad działania przedsiębiorstw, dzięki czemu zwiększa przychody, optymalizuje koszty, a wiedzę z zakresu strategii i doradztwa wykorzystuje do odnoszenia sukcesów w zarządzaniu firmą. 

Zrealizował projekty z różnych branż, świadczone dla każdej wielkości przedsiębiorstw. Niezależnie od wielkości firmy najważniejsze dla niego jest dopasowanie do potrzeb oraz wymagań Klienta, tak aby realizować wyznaczone przez niego cele w drodze doboru odpowiedniej strategii.