Wydarzenia

Grzegorz Bauza

Doradztwo w zakresie kompleksowej obsługi procesu pozyskiwania dofinansowania ze środków pomocowych, w tym dotacji z funduszy Unii Europejskiej:

  • wsparcie w poszukiwaniu zewnętrznego finansowania projektów biznesowych,
  • doradztwo obejmujące kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dofinansowania ze środków pomocowych, w tym dotacji bezzwrotnych z Funduszy Unijnych (aplikowanie o dofinansowanie, doradztwo na etapie podpisywania Umowy
  • o dofinansowanie, rozliczanie projektu, doradztwo w okresie trwałości inwestycji),
  • przygotowanie postępowań wyboru dostawców w ramach realizowanych projektów, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Ponadto, świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego oraz analizy strategicznej:

  • sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności,  analiz finansowych, analiz rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • sporządzanie wycen, strategii rozwoju przedsiębiorstw.

 

Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i pozaunijnych źródeł dofinansowania, analizy finansowej oraz stosowania uregulowań prawnych w zakresie szeroko pojętych zamówień w ramach projektów inwestycyjnych. Obsługa projektów, głównie inwestycyjnych o wartości całkowitej ok. 200 mln złotych. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła ok. 110 000,00 mln złotych. Lista referencyjna wybranych projektów znajduje się na stronie internetowej www.bauza.com.pl.

Doradztwo dla projektów, realizowanych m.in. w ramach programów: Phare 2003, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PO Ryby 2007-2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Lokatorzy Technoparku Pomerania, jeśli chcecie skorzystać z usług naszego Doradcy Grzegorza Bauzy, prosimy o bezpośredni kontakt z Waszym opiekunem merytorycznym po stronie Technoparku Pomerania.

Zapraszamy do kontaktu!