Wydarzenia

Tomasz Łasecki

Usługi doradcze w zakresie pozyskania finansowania od Aniołów Biznesu i funduszy Venture Capital, a w szczególności:

  • oceny gotowości inwestycyjnej, w tym rekomendacje do zmian,
  • oceny materiałów dla inwestorów, w tym rekomendacje do zmian,
  • informacji w zakresie etapów rozmów z inwestorami, w tym zakresu termsheet, podstawowych zapisów umów inwestycyjnych.

Opis doświadczenia w prowadzeniu projektów doradczych:

  • 15 lat doświadczenia we wspieraniu firm technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Współtwórca i przez 9 lat zarządzający operacyjnie Siecią Aniołów Biznesu AMBER w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
  • Doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu inwestycji kapitałowych w firmy technologiczne i wsparciu ich w pierwszym etapie rozwoju (zarówno po stronie inwestora jak i spółki pozyskującej finansowanie).
  • Aktualnie Prezes Zarządu POMERANGELS ASI S.A. funduszu inwestycyjnego współinwestującego z Aniołami Biznesu.

Doradztwo w programie nie obejmuje faktycznego udziału w pozyskaniu inwestora kapitałowego.

Lokatorzy Technoparku Pomerania, jeśli chcecie skorzystać z usług naszego Doradcy Tomasza Łaseckiego, prosimy o bezpośredni kontakt z Waszym opiekunem merytorycznym po stronie Technoparku Pomerania.

Zapraszamy do kontaktu!