Wydarzenia

Doradca

Kamila Pępiak - Kowalska

Doświadczenie

Kamila Pępiak - Kowalska ma ponad 10 lat doświadczenia w roli coacha, trenera w biznesie, konsultanta i doradcy tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Od 2009 roku prowadzi własną firmę zapewniającą wsparcie w obszarze budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny. Pracuje dla wielu branż, co celowo wykorzystuje w transferze wiedzy i dobrych praktyk. Doskonale rozumie wyzwania współczesnego biznesu.

Jako profesjonalny coach, certyfikowany mentor, superwizor i trener, Kamila wspiera swoich klientów już przeszło przez 10 000 godzin na terenie całej Europy. Jest również edukatorem dla trenerów, doradców i coachów.

Kamila rozpoczęła swoją karierę zawodową jako nauczyciel a później manager oraz trener kompetencji społecznych wykorzystując swoje kierunkowe wykształcenie jako ekonomista i Pedagog. Ma w swoim portfolio zarządzanie zespołami projektowymi i programami (w tym międzynarodowymi).

Zdecydowana większość klientów Kamili to Liderzy zorientowani na osiągnięcia, produktywność i efektywność. Decydują się na współpracę, ponieważ chcą podnosić poziom integralności w życiu (tak zawodowym, jak i prywatnym) i pracować w stylu prowokującym do myślenia i działania.

Kamila współpracowała z dziesiątkami liderów w organizacjach takich jak Volkswagen, Fujitsu, Molex, Netguru, DGS, Kongsberg, inProjects, Deloitte, PMI, IPMA, Action for Happiness, ICF, British Council, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Kamila jest również zorientowana na profesjonalizm świadczonych usłg poprzez kształcenie własne. Jest Certyfikowana w Mentor Coaching (MCC), Trenerem i Partnerem Style Myślenia i Działania FRIS®, Akredytowanym Trenerem Thomas International TEIQ®, Associated Coach przy Center for Creative Leadership, British Council (Academic Teaching Excellence).

Kamila wspiera liderów w podnoszeniu kompetencji w zakresie krytycznego myślenia, dostarczania informacji zwrotnej oraz budowania funkcjonalnych zespołów w oparciu o ich potencjał.

Aktualna rola

Kamila jest aktualnie zaangażowana we wspieranie Liderów, zespołów i grup. Pracuje ze Szczecina (również online).

Edukacja

Z wykształcenia Ekonomista (Zarządzanie Finansami w podmiotach gospodarczych – Uniwersytet Szczeciński), Politolog – Uniweerstytet Szczeciński, M.A of Arts – Center for European Studies – Uniwersytet w Exeter (UK), Pedagog – Uniweersytet Szczeciński oraz coach, mentor, trener, superwizor, konsultant I doradca – Kamila oferuje praktyczne i oparte na badaniach naukowych podejście holistyczne i systemowe do rozwoju jednostek i organizacji.

Świadczy usługi doradztwa w obszarze rozwoju efektywności zespołu i produktywności jednostki.

Lokatorzy Technoparku Pomerania, jeśli chcecie skorzystać z usług naszego Doradcy Kamili Pępiak - Kowalskiej, prosimy o bezpośredni kontakt z Waszym opiekunem merytorycznym po stronie Technoparku Pomerania.

Zapraszamy do kontaktu!